Етикет: Proteus

Здравейте любопитковци от днес всяка седмица ще дискутираме новостите и клюките в света на науката, подземния и надземния живот. Направеното изследване е част от проекта за изследване на разпространението на Proteus anguinus, чрез вземане на ДНК от околната среда, ко финансирано от Critical Ecosystem Partnership Fund, BirdLife International and DOPPS – BirdLife Slovenia (CEPF GEM No. 45) и Norway Grants Slovenia (EEA Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014: SI03-EEA2013/MP-17).