Етикет: прилепи

Пещерите са основно място и за вида Rhinolophus ferrumequinum (голям подковонос) като местообитание и укритие в което прекарват зимата в хибернация. Заради уникалната си анатомия, физиология и морфология прилепите са обект на различни научни изследвания.