Етикет: Киргизстан

НЕИЗВЕСТНИЯТ КИРГИЗСТАН Киргизско – Българо – Сръбско – Румънско – СъединеноЩатска пещерно-изследователска експедиция „АЛАЙ – 2017“ Хронологията на една авантюра от началото до нейния край,…

Джалпак-Таш и не само, разказ за една експедиция в Киргизстан  през 2017 година. През периода 15.09 – 02.10 2017 г. проведохме експедиция в Югозападен Киргизстан.…