Publisher: София Народна младеж

„Няма нищо ласкаво под земята; всичко там е строго, понякога мрачно, винаги сериозно, заплашващо. Затова вероятно човекът и животните се отвръщат инстиктивно и изпитват ужас…