Publisher: Медицина и физкултура

Книгата запознава читателя с първите данни за пещерите в нашата страна, за историята и развитието на българската спелеология до и след Втората световна война. Подчертават…

Едни от най-значимите експедиции в историята на Българската спелеология.