Publisher: Българско Пещерно Дружество

Bulgarian Caving Society

КАК И ЗАЩО БЕ НАПИСАНА ТАЗИ КНИГА През 80-те година на миналия век, по стечение на обстоятелствата, бях в редакционният обществен съвет на държавното издателство…

Здравейте, можете да изтеглите и ползвате безплатно четвъртото издание на Наръчник на отговорния пещерняк, предоставен за ползване от NSS. Четвърто издание 2009. Текст: Шерил Джоунс,…