Publisher: Националният музей “Земята и хората”

Колекцията с пещерни образувания „Петър Трантеев“ е една от най-ценните исторически научни колекции, съхранявани в НМ “Земята и хората”. Тя е събирана и обработвана от…