Genre: Автобиография

„Няма нищо ласкаво под земята; всичко там е строго, понякога мрачно, винаги сериозно, заплашващо. Затова вероятно човекът и животните се отвръщат инстиктивно и изпитват ужас…

КАК И ЗАЩО БЕ НАПИСАНА ТАЗИ КНИГА През 80-те година на миналия век, по стечение на обстоятелствата, бях в редакционният обществен съвет на държавното издателство…