Genre: Автобиография

Моят подземен святGenres: Автобиография, ДокументалистикаPublisher: Българско Пещерно ДружествоISBN: 978-619-7526-00-4 КАК И ЗАЩО БЕ НАПИСАНА ТАЗИ КНИГА През 80-те година на миналия век, по стечение на…