Author: Иван Рашков

Едни от най-значимите експедиции в историята на Българската спелеология.