Author: инж. Радуш Радушев

КАК И ЗАЩО БЕ НАПИСАНА ТАЗИ КНИГА През 80-те година на миналия век, по стечение на обстоятелствата, бях в редакционният обществен съвет на държавното издателство…