Archives: Reviews

    Карстови райони Книгата е предназначена за спелеолози и като такава е тясно свързана с проблематиката на родната спелеология. Тя обобщава в себе си…

Книгата запознава читателя с първите данни за пещерите в нашата страна, за историята и развитието на българската спелеология до и след Втората световна война. Подчертават…