С три свещи под земята

Тази книга не е роман – в романите няма толкова много герои; при това тук някои от героите или не могат да говорят или са невъодушевени. Или по-добре: техният “език” разбират само тези, които умеят да четат голямата книга на природата и които обичат красотата, но не само красотата по земната повърхност, но и … под нея. Тази книга не е и научно произведение, въпреки че в нея има някои научни данни. Последното се дължи на това, че наред с приключението са вървяли рулетката, планшета, термометърът и … бележникът. Тази книга е в същност един опит да се сближат два свята, които преди 3-4 хиляди години са се разделили не без съжаление. Светът на човека, обичащ светлината, топлината и уюта на сегашното си домашно огнище от тухли и железобетон и светът на вечната тъмнина, на влагата на тишината, на безсловесните слепци. Два свята, отдавна разделени, но не чужди един на друг. Единият търсещ и любознателен, другият ту тържествено спокоен, ту гръмотевично опасен, но винаги очакващ своите изследователи .

Проект Библиотека