Наръчник на отговорния пещерняк

Наръчник на отговрният пещерняк

Наръчник на отговорният пещерняк

Format: pdf

ISBN: 978-619-7526-02-8

Здравейте, можете да изтеглите и ползвате безплатно четвъртото издание на Наръчник на отговорния пещерняк, предоставен за ползване от NSS. Четвърто издание 2009. Текст: Шерил Джоунс, дизайн: Майк Дейл. Първо издание на български, 2016.