Наръчник на отговорния пещерняк

Здравейте, можете да изтеглите и ползвате безплатно четвъртото издание на Наръчник на отговорния пещерняк, предоставен за ползване от NSS. Четвърто издание 2009. Текст: Шерил Джоунс, дизайн: Майк Дейл. Първо издание на български, 2016.

Наръчник на отговрният пещерняк
Категории: ,
Format: pdf
ISBN: 978-619-7526-02-8
Page Count: 26
Title: Наръчник на отговорният пещерняк
Четвърто издание 2009 Текст: Шерил Джоунс Дизайн: Майк Дейл Първо издание на български, 2016 Всички права на български език са запазени! Никаква част от това издание не може да бъде възпроизвеждана под каквато и да е форма без изричното разрешение на Българското пещерно дружество. The Bulgarian Caving Society thanks authors Cheryl Jones, Mike Dale and the National Speleological Society (www.caves.org) for generously allowing us copyright permission to reprint this brochure.

Проект Библиотека

Written by: