Моят живот под земята

„Няма нищо ласкаво под земята; всичко там е строго, понякога мрачно, винаги сериозно, заплашващо. Затова вероятно човекът и животните се отвръщат инстиктивно и изпитват ужас пред подземния мрак. Само едно незначително малцинство от хора се приспособяват все пак към този свят на смъртта  и изпитват любопитство, даже страст към изследването му – това са спелеолозите”.

Норбер Кастьоре

Written by: