Моят подземен свят

КАК И ЗАЩО БЕ НАПИСАНА ТАЗИ КНИГА

През 80-те година на миналия век, по стечение на обстоятелствата, бях в редакционният обществен съвет на държавното издателство „Медицина и физкултура“. Всяка година съветът обсъждаше издателския план по тематики за следващата. На заседанието през 1984, предложих в плана за 1985 да се включи издаването на книга със спомени на инж.Радуш Радушев, доайенът на организираното пещерно движение по това време. Тогава бяхме работили с него бюро срещу бюро в офиса на Българската федерация по пещерно дело вече цели 8 години . Това ми позволи , въпреки присъщата му скромност и не без известни усилия, да успея да го убедя да седне и напише въпросната книга под работно заглавие „Моят подземен свят“. Така и стана! Инж. Радушев, или наричаният от всички пещерняци „чичко Радуш“ изготви ръкописът на ръка, а работещият по това време в Българската федерация по спелеология Тодор Стойчев, я преписа на пишеща машина, защото тогава компютрите не бяха влезнали в обръщение ! Текстът постъпи в редакцията, ала издателят му намери разни кусури и препоръчаха на автора да допълни и редактира ръкописа. Уви ! Чичко Радуш не направи необходимото и тази мемоарна книга така и не видя бял свят. В последствие, когато вече използването на компютъра стана ежедневие, текстът беше въведен от Скарлет Златева (Ланджева), но преседя непубликуван повече от 25 години. Сега, в навечерието на 90-тата годишнина от основаването на Първото българско пещерно дружество, решихме да издадем тази книга, в памет на човека, който остави трайни следи в историята на организираното пещерно дело в България. Неговата личност, живот и дейност за служават това.

Нека не забравяме, че не всичко започва от нас.

Алексей Жалов

Моя подземен свят
Категории: ,
ISBN: 978-619-7526-00-4
Page Count: 78
Title: Моят подземен свят
 

Проект Библиотека

Written by: