Пещерите в България

Книгата запознава читателя с първите данни за пещерите в нашата страна, за историята и развитието на българската спелеология до и след Втората световна война. Подчертават се забележителните постижения на българските пещерняци през последните двадесет години. Картографираните и картотекирани пещери в България към 1 февруари 1978 г. са 2250, а в близко бъдеще се очаква броят им да достигне 3000. Известни са 28 пещери с дължина повече от 1000 м, като най-дългата – „Духлата“ е 13 229 метра. Общата денивелация на 33 пропастни пещери е 4558 метра, а най-дълбоката – „Райчова дупка“ е 372 м. Най-много на брой и най-голям интерес представляват пещерите в Родопите. Тук няколко от тях привличат вниманието на геоморфолозите, зоолозите и историците. Фауната на българските пещери е богата и разнообразна – досега са намерени 113 троглобионата и повече от 500 организма, открити са и значително количество материали от епохата на палеолита, енеолита и бронзовата епоха.

Проект Библиотека

Written by: