През есента на 2016-та година

През есента на 2016-та година, Българското пещерно дружество получи от Министерството на околната среда на Република Косово 1-годишен лиценз за извършване на спелеоложки проучвания на територията на страната. През 2017-та година беше проведена една съвместна експедиция . Лицензът е продължен до края на месец ноември 2018 г. От 17 до 22 април ще се проведе първата от заплануваните за тази година съвместни експедиции, чиито координатор е Института за опазване на природата. От българска страна в нея ще участват А.Жалов, К.Данаилов (ПК“Хеликтит“, И. Иванов, Ст. Зарев (БПД-клон Ракитово).
Предварителната програма включва проучвания на пещерите “Guri i Geges” край с. Jezerc, община Феризай, Devetaku в каньона до с. Петрове (община Shtime ) и три пещери в района на планинския масив Pashtrik разположен на косовско – албанската граница.

Алексей Жалов
Алексей Жалов

Кирил Данаилов
Кирил Данаилов

Стойчо Зарев
Стойчо Зарев

Ивелин Иванов
Ивелин Иванов
През есента на 2016-та година, Българското пещерно дружество получи от Министерството на околната среда на Република Косово лиценз за извършване на спелеоложки проучвания на територията на страната.
През есента на 2016-та година, Българското пещерно дружество получи от Министерството на околната среда на Република Косово лиценз за извършване на спелеоложки проучвания на територията на страната.