Отчет за провеждане на експедиция “Бански суходол 2018” София 2018

Изглед от циркуса
Изглед от циркуса

Отчет за провеждане на експедиция “Бански суходол 2018” София 2018.

Съдържание:
1. Място, време на пребиваване, условия за бивакуване и цели на междуклубна експедиция “Бански суходол 2018г.”
2. Цели и задачи на експедиция “Бански суходол 2018г.”
3. Участници
4. Дневник
5. Резултати

1. Място, време на пребиваване, условия за бивакуване и цели на експедиция “Бански суходол 2018г.” Междуклубната спелеоекспедиция “Бански суходол 2018г.” се проведе в периода 26.07.2018г. – 28.07.2018г.  Обща продължителност три дни. Експедиционният лагер бе установен в района на бившата ски база (2300 м.н.в). На мястото за бивакуване бяха разпънати три двуместни палатки. В национален парк Пирин е забранено паленето на открит огън, поради което бе използвана стара печка на дърва, останала още от времето на ски лагера. Сняг за добив на вода за пиене и битови нужди имаше в близост до лагера. За битови нужди се топи сняг, а за питейни се преварява и после прецежда.

2. Цели и задачи на Национална експедиция „Бански суходол 2018г. “

 • Базов лагер и вода
  Изнасяне на багажа до мястото за базов лагер на 2300 м.н.в. (старият скиорски
  лагер).
 • Добиване на сняг за питейни и битови нужди
  Главен приоритет. Система No 9 – 11.
  Изследователска дейност в пещерата:
 • Екипиране през вход No 11.
 • Намиране на новите части открити в края на експедиция 2016г. и маркирането
  им.
 • Намиране на новите части открити по време на експедиция „Бански суходол”
  2017г. и маркирането им.

3. Участници
В междуклубната експедиция „Бански суходол 2018г.” взеха участие общо 5 души. Пещерняци от клубовете СПК “Академик” София, ПК „Хеликтит София и Българско пещерно дружество:
Диляна Христова – СПК “Академик” София и “Българско пещерно дружество”
– Ръководител.
Милен Кръстев – ПК “Хеликтит” София – Ръководител.
Димитър Генов – “Българско пещерно дружество”.
Николай Коцев – ПК “Хеликтит” София.
Симеон Ненков – не членуващ в пещерни клубове (членувал в ПК „Под ръба”
Церово, ПК „Хеликтит” София и ПКСУ „София”.)

4. Дневник
26.07 Четвъртък
Състав: Диляна Христова, Димитър Генов, Милен Кръстев, Николай Коцев и
Симеон Ненков.
Сутринта по план Николай Коцев събра членовете на експедицията с колата си и в 08:00 часа тръгнахме от София. В Банско бяхме по обяд, напазарувахме храна и в 13:05 часа тръгнахме от местността “Пещерите”. По предварителен план трябваше да бивакуваме на входа на пещера БС No 11, но поради лошата прогноза за гръмотевични бури, решихме да спим в базовия лагер. В 17:20 часа пристигнахме на мястото за нощуване, разпънахме палатки и подготвихме лагера за ползване. Преговорихме плана за проникване в пещерата, а именно: първата група (Диляна Христова и Симеон Ненков) влизат към 09:00 часа, екипират входния отвес, откриват и слагат маркировка на новите части от 2016г и ако им остане време правят антена. Втората група (Димитър Генов,
Милен Кръстев и Николай Коцев) влизат 1 час след първата група, откриват
новите части от 2017г. и ги маркират. След това вечеряхме и си легнахме.
27.07 Петък
Състав: Диляна Христова, Димитър Генов, Милен Кръстев, Николай Коцев и
Симеон Ненков.
Първа група:
В 07:15 часа първата група тръгват от базовия лагер към БС No11. След около час са на входа. Правят почивка, приготвят се и към 09:40 часа влизат. Симеон Ненков екипира входния отвес. Стигат до подземния лагер към 12:00 ч. Правят кратка почивка и тръгват към новите части от 2016г. Маркират ключови места със светлоотразителни триъгълници. При достигане на новите части продължават проучването им по тесен меандър, но са принудени да се върнат, защото за да продължат им трябват хидрокостюми. Навръщане разглеждат новите галерии и се връщат в подземния лагер, където се срещат с втората
група. Правят почивка и тръгват към изхода в 15:00 часа. Излизат в 19:10 часа. Почиват на входа и към 20:00 часа тръгват към базовия лагер. В 21:00 часа пристигат в базовия лагер, вечерят, подготвят храна за втората група и си лягат.
Втора група:
Тръгват от лагера към 09:00 часа и след около час са на входа на БС No11. Оправят се за 30 минути и влизат към 10:30 часа. След около 4 часа са в подземния лагер и се срещат с първата група, заедно почиват и след това се отправят към новите части от 2017г. Достигат новите части, но решават да се върнат, защото някои от блокажите изглеждат много нестабилни и застрашават безопасността им. Връщат се в подземния лагер правят кратка почивка и тръгват към изхода. Излизат около 23:00 часа и се насочват към базовия лагер. Пристигат около 00:00 часа , вечерят и лягат да почиват.
428.07 Събота
Състав: Диляна Христова, Димитър Генов, Милен Кръстев, Николай Коцев и
Симеон Ненков.
Сутринта ставаме, закусваме, обсъждаме какво сме направили двете групи, стягаме багажа, прибираме лагера и тръгваме към местността “Пещерите” в 11:00 часа. Времето беше добро и групата се разтегна като Милен и Николай слезнаха за под 2 часа, след тях се движеше Симеон, а последни бяха Диляна и Димитър. Натоварихме багажа в колата и тръгнахме към парковата охрана. Там ръководителите на експедицията заедно със
служител от парка изготвиха протокол, че са спазени всички мерки за безопасно бивакуване. След това поехме към София.

5. Резултати
-изпълни се приоритетната задача, а именно откриване и маркиране на новите части от 2016г.
– изготви се списък на провизиите в землянката при базовия лагер.
– прегледаха се въжета, карабинери и планки в система БС 9-11 и се установи нуждата от подмяна на по-голямата част от въжетата и няколко планки и карабинера.
– докато бяхме в подземния лагер може би мълния удари кабела за комуникация, защото изпращя и гръмна в лагера. На излизане първата група забеляза, че същият е прекъснат при входния отвес. Ще се наложи подновяването му през следващата експедиция.
– по предварителна уговорка с Константин Стоичков от ПК ”Хеликтит” София, беше свалено и докарано в София чисто ново въже, с което екипирахме входния
отвес.

Ръководството на експедиция “Бански суходол” 2018 изказва специални благодарности на:
– Ръководството на Национален парк Пирин за бързата реакция, съдействие и разрешение за провеждане на експедицията.
– Константин Стоичков (ПК “Хеликтит” София) за огромната помощ, без която тази експедиция нямаше да се състои. Помогна за изготвяне на отчета за експедицията от 2017г, а също и за абсолютно всичко свързано с организацията за тази година.
– Павел Бакалов (СПК “Академик” София) за съветите и насоките относно провеждането на експедицията.
– Александър Янев (председател на СПК “Академик” София), Цветелина Валерианова (ПК “Хеликтит” София и БПД) и Яни Макулев (ПК “Хеликтит” София) за предоставяне на ПВЦ гащеризон.
– Виктор Асенов за това,че следеше прогнозата и ни даваше актуална информация.
– На участниците за енергията, която вложиха в тази кратка, но тежка експедиция.
– Димитър Генов (БПД) за помощта за изготвяне на отчета за 2017г, предоставяне на снимки от експедиция 2017г и показването на новите части от 2017г на втората група.
– Николай Коцев (ПК „Хеликтит” София) за осигурената кола.
– Симеон Ненков за воденето на първата група.
Както и на всички останали, които помогнаха тази експедиция да се състои.

Изготвили отчета:
Диляна Христова СПК “Академик” София , БПД
Милен Кръстев ПК “Хеликтит”
София, 29.07.2018г.