Конгрес Hypogea 2017

Конгрес Hypogea

2- ри Международен конгрес hypogea в Кападокия, Турция
Няколко думи за областта Кападокия.
Тя е изградена почти  изцяло от вулкански туф – сравнително мека скала образувана от пепелта на изригвалите в миналото околните вулкани – Ерджиас, Хасан и Мелендиз.  Първенецът е Ерджиас, чиято височина е  3916 м   е примамлив обект за алпинистите.  За обикновения турист природолюбител, най-впечатляващи са причудливите форми на релефа моделирани от  ерозията и корозията – каменни кули, пирамиди, гъби  и всевъзможни други скални феномени. Нагледахме се! По- голяма притегателна сила за нас бяха подземните  богатства на Кападокия , които я  правеха един от най-забележителните културно-исторически обекти в света.  В прорязаните от сухи долини  плата край градчетата  Невшехир, Гьореме, Ючхисар, Зелве още много други селища са издълбани хиляди, изкуствени пещери с различно предназначение – жилищни и манастирски комплекси, църкви, мелници и пр. Сведенията сочат, че тук в  тази част на Мала Азия е кипял  живот още от античността, а в периода VІ- ІХ  Кападокия е била един от важните християнски центрове.

Снимки от събитието

Pages: 1 2 3 4