CAVE SURVEY българският софтуер за картиране

CAVE SURVEY българският софтуер за картиране

Картирането на пещери е една от основните задачи на спелеологията. Разпространеното схващане за тази дейност е, че това е бавен, труден и сложен процес, а резултатът много пъти е или неточен, или сгрешен.

С развитието на новите технологии спелеолозите от ПК „Пълдин“ решиха да поправят това, създавайки първото българско приложение за картиране само с помощта на лазерна ролетка и смартфон с Андроид.

Техните цели са: – да е близо до разпространен метод (класическо картиране с отсечки);- да подобрява/улеснява процеса; – да не изисква голяма финансова инвестиция;

С приложението Cave Survey може да вземете данни бързо и лесно от всяка една пещера, а готовата карта да изчертаете навън. Другите предимства на софтуера са, че: – таблицата с измерванията е готова във всеки един момент, без да е необходимо разчитане на кални записки; – налична е проста карта на полигона и могат да се хванат груби грешки в картирането на място; – могат да се използват наличните екстри на телефона, за да въведете бележка, да скицирате, да снимате или да запазите GPS позицията на входа.

Как работи?
С лазерната рулетка могат да се мерят всички разстояния. Стойностите се попълват автоматично в таблицата. За съжаление сензорът за наклон е до +-60′, но по-стръмните пасажи могат да се картират като отвеси или точки да се транслират. Четенето на азимут през компаса на телефона също е автоматизирано. Може да се използва показалеца на рулетката, но трябва да се внимава, защото си влияят. При съмнение или липса на горните екстри стойностите могат да се въвеждат ръчно. По всяко време може да се добави описание, да се скицира, снима. По всяко време може да се види план как се развиват галериите на пещерата, бележки могат да се правят направо върху него. Щом свършим работа и се приберем на SD картата имаме папка с експортнатите до Excel данни, всички снимки и скици. Да импортираме събраните данни в някоя от обичайните програми е въпрос на минути. А готовата карта може да изчертаете в къщи, на сухо.

Източник: българският софтуер за картиране > Върхове