Книги

Виртуалната библиотека на Българско пещерно дружество. Една инциатива за създаване на каталог със дарените книги от членове на Българско пещерно дружество. В момента се работи по два проекта:

  1. Секция за пещерите към библиотеката в Национален музей „Земята и Хората“
  2. Библиотека към Българско пещерно дружество – клон Ракитово

ДАРИТЕЛИ:

Алексей Жалов, Хелиана Дундарова, Ваньо Гьорев и други.