Етикет: Косово

Българското пещерно дружество получи от Министерството на околната среда на Република Косово 1-годишен лиценз за извършване на спелеоложки проучвания на територията на страната. Координатор на проучванията ще бъде Института за опазване на природата.