Етикет: експедиция

НЕИЗВЕСТНИЯТ КИРГИЗСТАН Киргизско – Българо – Сръбско – Румънско – СъединеноЩатска пещерно-изследователска експедиция “АЛАЙ – 2017” Хронологията на една авантюра от началото до нейния край,…