Proteus anguinus

 

Аuthors: Špela Gorički ;, David Stanković; , Aleš Snoj; , Matjaž Kuntner; , William R. Jeffery; , Peter Trontelj; , Miloš Pavićević;, Zlatko Grizelj; , Magdalena Năpăruş-Aljančič;  & Gregor Aljančič

Europe’s obligate cave-dwelling amphibian Proteus anguinus inhabits subterranean waters of the north-western Balkan Peninsula. Because only fragments of its habitat are accessible to humans, this endangered salamander’s exact distribution has been difficult to establish.

Източник: Environmental DNA in subterranean biology: range extension and taxonomic implications for Proteus : Scientific Reports

превод: Heliana Dundarova

Здравейте любопитковци от днес всяка седмица ще дискутираме новостите и клюките в света на науката, подземния и надземния живот. Започваме с троглобионтите или животните специализирани изцяло за живот в пещерите. Мой любим представител е пещерният протей, който има 2 подвида: Proteus anguinus parkelj ендемичен за Бела крайна в южна Словения и Proteus anguinus anguinus среща се в подземни води в карстовите области на Динарските планини по адриатическия бряг на североизточна Италия, Словения, Хърватия и Босна и Херцеговина до Черна гора. Основната разлика между двата подвида е, че „parkelj“ е тъмно оцветен и не е типичен троглобионт, за разлика от “ anguinus“, който изцяло е изгубил пигментацията си и е типичния троглобионт.

Pages: 1 2

Образование: 2003 – 2007: Бакалавър по Биология, Биологически факултет, СУ "Св. Климент Охридски" 2008 – 2011: Магистратура по зоология, Карлов университет, Прага, Чехия 2012 до сега: Докторант и асистент по зоология в Института по Биоразнообразие и Екосистемни Изследвания – БАН, София, България 2015 до сега: Член на Българско Пещерно Дружесто (БПД)

skype_profile