Българско Пещерно Дружество Posts

Уважаеми колеги, От 1 до 15 август 2017 г. във Франция (масива Веркор) ще се проведе станалия традиционен в последните години международен пещерняшки лагер “Берже…