Българско Пещерно Дружество Posts

Отново в Косово. На 30 юни за Косво ще отпътува 6-членна експедиция на Българското пещерно дружество. Тя е в продължение на дългосрочния проект за изследване…

Каньониг по Атонски, още щом поема пътят от Атон към дома, вече си мисля кога ще се върна отново на това свято място. Доживях и…