Category: Новини

Успешно завърши втората поредна експедиция за проучване на пещерите в района на с.Свещари, община Исперих и частично в рамките на Националния археологически резерват „Сборяново“. Експедицията…