Category: Експедиции

През есента на 2016-та година, Българското пещерно дружество получи от Министерството на околната среда на Република Косово 1-годишен лиценз за извършване на спелеоложки проучвания на…

Уважаеми колеги, От 1 до 15 август 2017 г. във Франция (масива Веркор) ще се проведе станалия традиционен в последните години международен пещерняшки лагер “Берже…