Авантуре у Димитровград

В Димитовград от 17 до 19 март  по инициатива на Sportskim savezom Caribrod, община Димитровград в Сърбия  се проведе обучение за пещерни водачи в необлагородени пещери. Обучението беше организирано от КОМИСИЈА ЗА СПЕЛЕОЛОГИЈУ към Planinarski savez Srbije (Сръбския планинарски съюз) съвместно с Планинарско спелеолошки клуб ДВИГ. В него взеха участие трима лектори  от Българско Пещерно Дружество: Ваньо Гьорев, Камен Бонев и Хелиана Дундарова по покана на нашите колеги от ДВИГ. Камен и Хелиана представиха геологията и биоспелеологията в пещерите.

Димитровград, Сърбия. Пътуването иска жертви...
Димитровград, Сърбия. Пътуването иска жертви…

Ваньо поговори за етика,  опазване на пещерите и оказване на до лекарска помощ. Немања Милосављевић от ДВИГ, като ръководител на обучението изнесе презентации онагледяващи опасностите в пещерите и заедно с Бојан Милошевић демонстрираха как се оказва първа помощ. След теоретичните занятия се проведе практическо в Петърлашката пещера. Бъдещите пещерни водачи с интерес разучаваха геологията, биоспелеологията и потенциалните места, от които може да се открият нови части на пещерата. След теорията и практиката беше изготвен тест, който бъдещите водачи трябва да положат, за да изкарат курса. Разбира се теорията и практиката вървяха ръка за ръка с приятелството и забавлението. Благодарности към Микан Андреев от Димитровград за топлото посрещане и добрата организация.

Pages: 1 2 3

Категории