Автор: Камен Бонев

Председател на Българско пещерно дружество. Геолог и изследовател , член на Българският антарктически институт (БАИ)

НЕИЗВЕСТНИЯТ КИРГИЗСТАН Киргизско – Българо – Сръбско – Румънско – СъединеноЩатска пещерно-изследователска експедиция “АЛАЙ –…