Автор: Хелиана Дундарова

Образование:
Доктор по зоология 2018 - Институт за биологично разнообразие и екосистемни изследвания към БАН, София, България.

Магистър по зоология 2011 - Карлов университет в Прага, Факултет по природни науки, Катедра по зоология, Прага, Чехия.

Бакалавър по биология 2007 - Софийски университет „Св. Климент Охридски ”, Биологически факултет, София, България

2015 до сега: Член на Българско Пещерно Дружесто (БПД)

ЛАОС Пещерна експедиция Лаос 2017 започна на връх Ивановден, на летище София с приповдигнат дух и весело настроение на -17ºС. На 8 януари пристигнахме в…