Автор: Хелиана Дундарова

Образование:
2003 – 2007: Бакалавър по Биология, Биологически факултет, СУ "Св. Климент Охридски"
2008 – 2011: Магистратура по зоология, Карлов университет, Прага, Чехия

2012 до сега: Докторант и асистент по зоология в Института по Биоразнообразие и Екосистемни Изследвания – БАН, София, България

2015 до сега: Член на Българско Пещерно Дружесто (БПД)

Пещерна експедиция „Алай 2017“, започна на 13 септември вечерта по стар български обичай с домашна гроздова ракия и кюфтенца за мезе, под часовника на централна…

Пещерите са основно място и за вида Rhinolophus ferrumequinum (голям подковонос) като местообитание и укритие в което прекарват зимата в хибернация. Заради уникалната си анатомия, физиология и морфология прилепите са обект на различни научни изследвания.