Стратегия

___________________

Представения план за начална стратегия на Българското пещерно дружество е плод на широк дебат върху възможните посоки за бъдещо развитие на Дружеството. Това е пожелателен документ, който очертава полето на общите ни интереси. За пълното, или частично реализиране на тази стратегия отговорността ни е обща.

Всеки от нас, който се чувства съпричастен, е поканен да се включи според възможностите си в материализирането на заложените тук идеи. Инициативите са персонални, а не спускани отгоре – заповядайте, реализирайте ги! Зададените насоки за развитие остават отворени и подлежащи на перманентно преосмисляне и допълване от всички членове на Дружеството, както и от външните ни съмишленици.

Българско пещерно дружество
София 04.06.2015 г

Pages: 1 2 3 4