Стратегия

Стратегия – ВЪНШНА ДЕЙНОСТ

В разгръщането на тази дейност ще вземат участие всички реални членове на БПД, както и хора симпатизиращи на Дружеството, и експерти нужи за целите на конкретна задача.

1/ Интегриране в международната спелеоложка общност чрез:
Подаване на заявления за членство в Балканския спелеоложки съюз, Европейската федерация по спелеология, Международния спелеоложки съюз и договаряне с БФСп подгласниците на българските делегати в посочените организации да са представители на БПД.
Участие на представители на БПД във възлови мероприятия на посочените международни организации : конгреси, научни конференции, Евро-спелео форуми, Балкански сборове (по ред и начин определен с правилник).
Задочно участие с доклади в различни форуми извън страната, включително с публикации и информации, отразяващи дейността в международния спелеоложки периодичен печат.
Иницииране и/или участие в международни проекти.

Pages: 1 2 3 4