За нас

Камен Бонев
председател
Геолог , член на Българският антарктически институт (БАИ)
Хелиана Дундарова
Зоолог и биоспелеолог, работи в ИБЕИ към БАН. Опасно животно 😉
Диляна Христова
Жънем само това,което посеем.Мога да посея каквото си поискам,но ще пожъна каквото съм посял. Fortuna favet fortibus
Стойчо Зарев
„Веднъж да те зарази „вируса“ на пътуването, няма да намериш противоотрова. И знаеш, че ще бъдеш щастливо заразен до края на живота си.“ – Майкъл Палин
Ваньо Гьорев
„Веднъж да те зарази „вируса“ на пътуването, няма да намериш противоотрова. И знаеш, че ще бъдеш щастливо заразен до края на живота си.“ – Майкъл Палин
Цветан Паров
Луд и хапе....
Алексей Жалов
Скитане и писане му е майката- това съм аз! Докато дишам-надявам се!

Pages: 1 2