Автор: Хелиана Дундарова

Образование:
Доктор по зоология 2018 - Институт за биологично разнообразие и екосистемни изследвания към БАН, София, България.

Магистър по зоология 2011 - Карлов университет в Прага, Факултет по природни науки, Катедра по зоология, Прага, Чехия.

Бакалавър по биология 2007 - Софийски университет „Св. Климент Охридски ”, Биологически факултет, София, България

2015 до сега: Член на Българско Пещерно Дружесто (БПД)

Понякога човек има странно чувство, че трябва да се завърне и да остане до края на някое събитие в някое невероятно кътче на света. Това се случи с мен през 2013 г., когато за първи път взех участие в пещерна експедиция „Бански Суходол“ и това невероятно кътче се oказа сгушено в Пирин планина. Циркусът Бански Суходол е разположен в северната част на Пирин в пределите на националния парк. Той се ограничава от ридовете Кончето, Котешкия чал и Църна могила. Дължината на циркуса е около 3 км, а широчината е към 1 км. Средната надморска височина е 2300 м. Най-високи върхове в близост са вр. Кутело (2908 м) и вр. Бански Суходол (2884 м). Наличието на пещери в района се обуславя от карст – основно под формата на мрамори, в които са се формирали десетки пещери, ниши и пукнатини. Самата експедиция от своя страна представлява една от най-екстремните високопланински и дългогодишни експедиции в България. Историята ни води към далечната 1969 г., когато за първи път СПК „Академик” София провежда експедиция в циркуса и проучва 6 обекта. След това през годините тя се провежда редовно до 1993 г., когато е прекъсната за няколко години. През 2000 г. група пещерни ентусиасти от ПК “Хеликтит“ и ПК „Витоша“ възобновяват проучването на Бански Суходол. Година по-късно СПК „Академик” и ПК „Хеликтит“ в лицето на Павел Бакалов и Константин Стоичков възраждат експедицията до ден днешен и така вече почти 20 години.

Пещерна експедиция „Алай 2017“, започна на 13 септември вечерта по стар български обичай с домашна гроздова ракия и кюфтенца за мезе, под часовника на централна…