Автор: Dwane Doran

Март в България, като цяло е странен месец по отношение на времето. От пламтящо слънце и приказни температури единия ден, до сняг и температури под…

March in Bulgaria is a strange month for weather. From blazing sunshine and glorious temperatures one day to snow and sub zero temperatures the next,…