ОТЧЕТЕН ДОКЛАД за дейността на Българското пещерно дружество през 2023 година

Докладът отразява дейността на БПД за периода 25. 03. 2023 – 09. 03. 2024 г.!

            Към датата на събранието, общият брой членове на дружеството наброява 138 физически лица, като 90 от тях са индивидуални членове, останалите 48 души са пещерняци от състава на двете юридически лица, членуващи в сдружението (БПД Ракитово 31 редовни 3-ма ученици 2-ма студенти и КСЕТ „Мурсалица“, Смолян). Седем от членовете на БПД са ученици. Трима от членовете на БПД са почетни.

 1. Административна дейност:

            На отчетно-изборното събрание на дружеството, проведено на 28 март 2022 г. на хижа „Бачо Киро“,  Дряново бе направен формален избор на нов Управителен съвет в състав Алексей Стоев – председател и членове Алексей Жалов, Стела Кючукова, Стойчо Зарев, Цветан Паров, така, че за отчетния период дружеството работи в този състав! През изтеклия период УС на БПД проведе 6 (шест) „on-line“ заседания, на които бяха обсъждани текущи въпроси, по които се вземаха неприсъствено съответните управленски решения. Присъствието на членовете на УС на проведените дистанционни заседания бе 80%.

            За целия период сайтът на БПД не е актуализиран с новопостъпващи информации за дейността на дружеството.

            Фейсбук-страницата на дружеството бе активно допълвана с новите информации за дейността ни, както и с множество интересни материали засягащи света на пещерите и спелеологията. Към 31. 01. 2024 г. имаме 2100 последователи, които следят постоянно информациите, изложени в нашата страница.

            Във фейсбук-групата членуват 1199 души. На страницата й навременно се обявяваха всички вътрешни новини, покани за предстоящи събития, отчети и доклади за отминали такива, както и голямо количество текущи данни, които пряко или косвено имат отношение към живота и дейността на дружеството.

            Отделно БПД подържа две отворени групи „ProSpeleology“ с 2000 членове  и „Опазване на пещерите“ с 537 членове.

 

 1. Обучение:

На поредното годишно издание на Фестивала на планинарското кино „Банско филм-фест 2023“,  нашите инструктори Сашо Попов, Стимка Мирова, Камен Бонев и младите спелеолози от БПД Ракитово Иван Кафеджиев, Тодор Марков, Добромира Зарева  проведоха с голям успех ежегодните теренни занимания (уъркшоп) с деца от 4-8 клас в пещерата „Спропадналото“.

 Изяви, свързани с популяризирането на пещерното дело, на изследването и опазването на пещерите и прочее дейности:

През изминалата 2023 година Българско пещерно дружество Ракитово за пореден път организира и взе активно участие в 4 от проявите заложени в календарният план на БПД.

От 28. 05. до 29. 05. 2023 г. в района на гр. Ракитово се проведе СпелеоЛаб, поредната пещерна проява от календара на Българско пещерно дружество. Два дни в свят без Интернет и технологии, телефони и всякакви други устройства! Два дни в пряк контакт с природата, с деца и родители от различни краища на България- Пловдив, Варна, София, Разлог, Ракитово, Бачево, около лагерния огън, забава с настолни игри и търсене на скрити съкровища!

Програмата тази година включваше три направления:

Геология, спелеология и работа с деца.

Първо направление – Геология, скали и образуване на пещерни образования,  лекции и основно теренен обход за локализация на пещерни обекти.

Второ направление – Работа на терен участниците видяха хоризонтални и вертикални входове на пещери, подземни реки, губилище. 

Трето направление – Работата с деца бе разделена на лекционни и практически занимания.  Практиката бе на терен  и включваше връзване на  възли, създаване на опори и общи правила на техника на единичното въже  (ТЕВ ).  

Специални благодарности на магазин „Стената“ и  всички участници в SpeleoLab’2023 допринесли за реализацията на проявата!

От 21. 10 до 25. 10. 2023 г. се проведе Международния кино фестивал „Банско Филм-Фест 2023”. Представители на БПД Ракитово взеха участие във Фестивала с представянето на фотоизложбата „Пещерната  Родопа“.Други наши членове участваха пряко в подготовката и организацията на Фестивала. От страна на БПД бе представена фотоизложбата „Пещерите и ние“. Алексей Жалов презентира новата си книга „Половин век под земята“, косвено дейността си като спелеолог аматьор и професионалист! Алексей Стоев и Пенка Мъглова презентираха живота, дейността и основните научни резултати на именития италиански спелеолог Джовани Бадино! Състоя се и ежегодното учебно мероприятие за деца от 4-8 клас в пещерата „Спропадналото“, за което бе споменато по-горе.

 1. Участие в конгреси, чествания, форуми и други подобни мероприятия:

На 16 февруари 2023 г. Алексей Жалов и д-р Камен Бонев  взеха   участие в  семинара „Ден на тъмно“ , организиран от СУ „Св.Климент Охридски“ по случай 60-годишнината на ГГФ и 50-тата година от основаването на Катедра „Климатология, хидрология и геоморфология” при Университета. Семинарът бе посветен на карста, пещерите, техните обитатели и изследователи. Събитието беше  отворено за всички желаещи и имащи интерес към спелеологията, пещерното дело и екстремния начин на живот. Камен Бонев направи презентация на тема „Що е то карст и за какво ни служи?“, а Алексей Жалов презентира темата „Карст и пещери на Балканите“.

            16-ти Балканския пещерен сбор в Сърбия. В него участваха следните членове на дружеството: Стела Кючукова, Свилен Лапаков, Алексей Жалон, Сашо Попов, Мирослав Георгиев, Валентина Илиева. На него С. Попов предсатави поредното издание на изложбата с най-добрите фотоси от Балканския фотоконкурс „Пещерите и ние“, нашите представители проникнаха в редица интересни пещери, а в панела „Презентации“  Ал. Жалов представи българските проучвания на Света гора Атонска .

            От 17 до 21 май 2023 г. в  Breitscheid/Hessen – Германия  се проведе 15-тия Европейски Спелеофорум и Генералната асамблея на Европейската федерация по спелеология. В неговата работа взе участие Алексей Жалов с доклад на тема „Българо-Косовски спелеоложки изследвания 2018-2022“ .

Организиране и провеждане на 3-тата Балканска конференция по спелеология в София. Конференцията се проведе от 19 до 22 октомври 2023 г. в Националния музей „Земята и хората” в София – място, отдавна превърнало се в център на българските пещерняци и спелеолози. Откриването на конференцията се проведе в Залата на „Гигатските кристали“, която събра  40-на  докладчици и слушатели от България, а и от по-близки и далечни страни: Германия, Гърция, Италия, Словения, Сърбия, Румъния.

Откриването на конференцията беше тържествено, но и съвсем кратко. На него присъстващите бяха поздравени от Светлана Енчева – директор на музея- домакин на събитието, Ема Марку  от Румъния, която е и председател на Балканския спелеоложки съюз и д-р Алексей Стоев – председател на Българското пещерно дружество. В същинската част на форума бяха представени, чрез пауър – поинт презентации, 25 доклада и отделно 2 постера. Те бяха разделени в 3 основни тематични групи, а именно: проучване и изследване на карста и пещерите, пещерна биология, управление и опазване на карста и пещерите и обучение, археология и история.  За наше щастие, преобладаващата част от изнесените доклади запознаха публиката с проучвания проведени от български спелеолози като: проучването на карста и пещери в националения историко-археологически резерват „Сборяново“  и ДЛС „Воден- Ири Хисар“, Изследвания с  Георадар на Боснешкия  карстов район, Орто-фото картографиране и земно лазерно сканиране на карстови  терени и пещери, Акустично проучване на галерията с рисунките в п. Магура, Община Белоградчик.  Впечатляващ откъм резултати беше биоспелеоложкият панел, където беше представено от д-р Дундарова прилепното разнообразие на високопланинския карст на Пирин и за първи път, бе направен преглед разнообразието на нетуберкулозни микобактерии в българските  пещери. За наша гордост, тук бе докладван и откритият от нас нов за науката  вид от  род Niphargus – сляпо ракообразно  намерено по време на българските пещерни експедиции на Света гора, Атонска. Биоспелеолозите от Сърбия се „похвалиха“ със значително повече открития на собствена почва. Що се отнася до българските спелеоложки изследваниязад граница, за първи път бяха изнесени обобщените резултати от експедициите на Българското пещерно дружество в Косово в периода 2017-2022 г., в който период там бяха изследвани 19 пещери. В раздела „Опазване“ обмениха опит наши географи и колегите им от Гърция. Интерес предизвикаха работите на нашите археоастрономи в лицето на д-р П. Мъглова и д-р А. Стоев. Приносен характер имаха докладите на Е. Георгиев, от Регионалния историческия музей в Русе и активен пещерняк от пещерния клуб при Туристическо дружество „Приста“, Русе както и двата доклада на Е. Коев от  пещерния клуб “Дервент“, В. Търново. Нашият добър гръцки приятел и участник от съвместните ни спелеоложки експедиции в Света Гора, Атон д-р Г. Лазаридис от Университета „Аристотелос“ в Солун даде гласност на обобщените резултати от теренната работа там в геоложкия й аспект.

Писменото изражение на изнесените доклади намери място в издадения цветен Сборник с материали, състоящ се от 106 страници с текста на докладите. Както обикновено той бе издаден още преди конференцията и раздаден на всички докладчици и участници в конференцията.  Той съдържа 27 статии, написани от общо 53-ма автори от посочените по-горе държави. Надяваме се, че тази публикация ще допринесе за обогатяване на книжното наследство за пещерняци на национално и международно ниво. Ще се радваме, ако то бъде полезно не само за пещерняци и спелеолози, но и за по-широк кръг читатели, които се интересуват от пещерите и пещерното дело в България и по света. Желаещите да имат Сборникът нека се обърнат на адреса на Българското пещерно дружество.

В рамките на форума бяха инсталирани два щанда – за книги на известния немски спелеолог, изследовател и книгопродавец Михаел Лауманнс и специализирани облекла на нашата Таня Стоилова. Както обикновено, подобни изяви биват съпровождани от тематични екскурзии. На нашите гости предложихме обиколен маршрут, който да позволи разглеждането и посещението на природни и исторически забележителности по протежението на Старопланинския Искърски пролом (Искърското дефиле) от Лютиброд до Своге.  Така, записалите се 18 спелео-екскурзианти имаха удоволствието да се възхитят на скалния феномен „Ритлите“, Черепишките скали и манастирът, както и Лакатнишките скали. Накрая, като за десерт, всички с ентусиазъм се „мушнахме“ в неголямата, но изключително интересната пещера „Душника“, край с. Искрец, където е и един от най-големите карстови извори България. Провеждането на 3-тата Балканска конференция по спелеология ръководството на БПД счита за успешна и изключително полезна за пещерняшката общност.

От 6 до 10 септември 2023 г. в гр. Варшава, Полша се проведе 30-та Международна конференция по археоастрономия, в работата на която взеха участие нашите колеги П. Стоева и А. Стоев. Те изнесоха доклад, в който бе дискутирана темата за пещерното светилище разположено в пещерата „ДеликТаш Маара”, разположена в близост до Демир Баба Теке, НАР „Сборяново” и значението му върху възникването и развитието на по-късните могилни некрополи от източната част на р. Крапинец.

 1. Експедиционна дейност:

            В България

            През изминалата година продължи систематичното изследване и документиране на пещерите и скалните ниши на територията на Историко-археологическия резерват „Сборяново“.  Това е планова инициатива на БПД, която се изпълнява вече пета година. През изминалата година се проведоха две последователни експедиции, както следва:

            10-та Юбилейна  експедиция “Сборяново-Воден”- 2023 – пролетна

            В експедицията, проведена от 6 до 9 април 2023 г. участваха общо 17 души от Исперих, Кубрат, Русе, Търговище, Попово. Както обикновено, експедицията намери подслон и удобства в археологическата база“Камен рид“, която за пореден път  бе любезно предоставена от Историческия музей в Исперих. Първата главна задача е обходът на каньона на река Война в пределите на ДЛС“Воден – Ири Хисар. Там  бяха издирени и картирани общо 14  пещери, като за картиране са изключени  няколко, които са прекалено къси. Същевременно, в резултата на обход  в каньона на река Царацар,  бяха  открити и картирани  още 6 пещери. В допълнение бяха  картирани още 2 пещери в долното течение на река Война, извън пределите на ДЛС „Воден“. В рамките на експедицията са проучени общо  25 нови обекта.

От 9-ти до 11-ти юни се проведе Експедиция „Етрополе”, организирана от ПК „Мрак“. Участниците в експедицията бяха разделени на три екипа. Първият екип имаше проучвателски задачи в пещера „Студен вятър”, а нашия се зае с работа по търсене на нови обекти. В края на съботния ден успяхме да отворим входа на нова пещера. Впоследствие двата екипа се събраха, но времето за работа беше ограничено и пещерняците трябваше да се прибират към лагера. Неделята бе ден за събиране на багаж, като само няколко човека отидоха да работят на обект. За съжаление, дъждът и гръмотевиците ги принудиха да се върнат обратно.

            Експедиция  “Сборяново – Воден2023” – лятна

            От  10 до 13 август 2023 г. в района на гр. Исперих, се проведе 11-та поредна експедиция на Българското пещерно дружество в този район. В  проявата  участваха  11 члена на дружеството  от Варна, Русе, Търговище и София. Основната задачата на експедицията бе  да се довърши обхода на каньонообразната долина на  река Война по и срещу течението и – начинание, което подехме през предхождащата априлска експедиция.  В рамките на августовската експедиция бяха открити и картирани  5 нови пещери. С това брой на новооткритите  и проучени от екипа ни в  района пещери нарасна  на 91, като общият им брой вече възлиза на 108.

                От 18 до 20 август се проведе Експедиция на карстовото ребро „Черни връх”, Етрополе. Честита нова пещера на ПК „Мрак“, Етрополе и всички приятели от БПД! Работата на този обект беше планирана като част от експедицията през юни, но метеорологичните прогнози наложиха да се избере по-подходящ момент. Домакините от Етрополе организираха посрещането и извозването на участниците и багажа, а усилията на всички бяха възнаградени с нова пещера.

От 21 до 24 септември се проведе Национална пещерна експедиция „ТерраБесика – 2023”. Тя бе дванадесета по ред за района на град Ракитово и бе организирана от пещерняците от  Българско пещерно дружество Ракитово. В нея взеха участие 46 пещерняци, съмишленици и представители на  пещерни клубове от различни краища на страната: БПД – Ракитово; ПК Хелектит – София; ПК Мрак – Етрополе; СК Страшеро – Враца; СК Пълдин – Пловдив; Българско пещерно дружество; ТД  Купена – Пещера; ПК  Искър – София; Българска федерация по спелеология; ПК Под ръбъ – Церово; СК Ъндърграуд – София.

Базовият лагер на пещерняците бе разположен в Ловния дом на ДГС Ракитово, местност Качаков чарк. Програмата стартира на 21. 09. 2023 г. с  авторска фотографска изложба на Иван Христов. Съвместно със Зелени Балкани бяха представени 25 фотоса на тема: „Дом в обятията на българските планини“. Изложбата бе организирана и представена пред сградата на Община Ракитово, като след това тя бе преместена и експонирана в базовият лагер на Качаков чарк. 

              Най-голямото предизвикателство по време на експедицията си остана пещерата „Ледникът”, защото имаше предположение, че пещерата продължава срещу течението на основната река течаща там. Същевременно трябваше да се проучи втората река (приток), за евентуално продължение. В следващите дни се пристъпи към разчистването,  разширяването и проникването в новите части на пещера „Здравец”, както и проникване и изследване на пропастната пещера „Власичина”. Последва разчистване и продължение на пещера „Малката паничка”  и пещера „Паничката”. Работата на терен включи заснемане входовете на повечето пещери и допълване на фотографския фонд със снимков материал. 

С проучването на определени части  от пещера „Ледникът” се заеха пет работни групи състав: Симеон Ненков, Тодор Марков, Иван Кафеджиев, Тим Браухле, Асен Сотиров, Димитър Димитров, Димитър Радев, Александра Талева, Стойчо Зарев . Работните групи проведоха изследвания в три последователни дни.

На  пещерата „Здравец” работиха: Даниела Проданова, Муса Еюпов, Валентин Тодоров,, Йонко Ангелов, Васил Тоданов, Ивайло Чичев, Иван Кафеджиев, Тодор Марков, Тим Браухле, Симеон Ненков,  Стимка  Мирова, Стойчо Зарев. За три дни те разчистиха и разшириха части от  входа на вътре в пещерата.

Пещерите „Паничката” и „Малката паничка” разчистваха: Алексей Жалов, Веселка Проданова, Стела Кючукова, Стимка Мирова, Николай Проданов, Ивайло Найдов, Добромира Зарева. За работа по тези обекти бяха отделени два последователни дни.

В пещера „Власичина”  работи екип в състав: Йонко Ангелов, Ивайло Чичев, Симеон Ненков, Тим Браухле, Васил Тоданов. Бе извършено проникване и  проучване на пропастната пещера за евентуално продължение надолу.

Изследвания и измервания:  Димитър Димитров, Мария Димитрова. Три дни се правиха измервания в пещерите „Лепеница”, „Ледникът”, „Под калето”.

Работа в пещера „Лепеница” от екип в състав: Александър Стоев, Асен Сотиров. Снемане на координати след третия сифон и в самия край на втори етаж от пещерата. По пещера „Лепеница” екихите работеха в продължение на два дни.

Отговорници за нашата храна, комфорт и уют в базовия лагер: Стимка  Мирова, Васил Тоданов,  Стела Кючукова, Добромира Зарева, Ивайло Найдов,  Тодор Марков, Иван Кафеджиев,  Муса Еюпов.

В тази експедиция се изпълниха няколко задачи:

– Проверени и проучени за евентуални нови части в  пещера „Ледникът” –  10 метра продължение стигащо до комин срещу течението на водата, която се явява приток, на основната река.

– Разширено и разчистено в пещера „Здравец” – за сега около 20 метра.

– В п. „Власичина”, проникване, екипиране и прегледа за продължение – не продължава.

– Опит за преодоляване на третия сифон от водолаз и замерване на последната зала в пещера „Лепеница”. Опита бе неуспешен, поради запълване на сифона с пясък.

– Разчистен голям участък в пещера „Паничката”, продължение в п. „Малката паничка”.

– Измервания и резултати на температура, концентрация на въглероден двуокис и гама лъчение(гама – фон) с подвижна измервателна станция. Измерените стойности са в рамките на нормите.   

 Експедиции в чужбина

От 31 януари до 6 февруари 2023 г. камерна група в състав Ал. Жалов, Сашо Попов, Таньо Марков, Константин Стоичков – ПК“Хеликтит“ – София продължи българските проучвания в Света гора Атонска. Не без насъщните трудности, 4-мата пещерняци се спуснаха по един от  непроучваните до този момент каньона в района на българския манастир „Св. влмч. Георги Зограф“.  В него, за съжаление не бяха открити  пещерни обекти. Отделно от това бяха открити, проучени и картирани две нови естествени пещери и 1 изкуствен подземен обект.

В изпълнение на приетите от миналото Общо събрание насоки, бяха предприети активни действия за:  продължаване на програмата за изследване на пещерите на „Света гора Атонска“ в Гърция и продължаване на съвместната програма с косовските колеги за изследване на карста и пещерите в Република Косово. За разширяване на дейността по първото направление, освен организираните две мини експедиции, бе направена организация за провеждането на съвместна Българо-гръцка експедиция „Дендроголия’2023“ в средния височинен пояс от масива на вр. Атон (2033 м.н.в). На основата на взаимодействие с колегите от Гръцката федерация по спелеология (ГФС) се сформира 6-членен състав по трима души от всяка страна (Алексей Стоев, Таньо Марков,  Мирослав Георгиев бяха българските участници). Беше планирано експедицията да се състои от 30-ти май до 6-ти юни  2023 г. Заедно с колегите от ГФС се направих постъпки към компетентните органи на Гърция  за получаване на разрешения за провеждане на експедицията.  Респективно бе получено разрешително от Дирекцията по палеоантропология и спелеология към Министерството на културата, от Дирекцията по старините на Халкидики се получи отказ, базиран на писмо от Светия Кенотис на монашеската република (върховният управителен орган на Монашеска република Света гора). Последното обстоятелство наложи провеждането на експедицията да отпадне от плана. ОС събрание следва да дискутира дали и как ще се провеждат официални експедиции на Света гора при липсата на „благословия“ от страна на Монашеската република!

За съжаление, от календара отпадна и експедицията ни в Република Косово, като причина затова  е отказ на нашия косовски партньор в лицето на Института за опазване на природата към Министерството на околната среда на Р. Косово.  

През ноември, съвсем инцидентно и извънпланово Ал. Жалов направи опит да организира 3-членна мини експедиция на Света гора, Атонска  със скромна изследователска програма включваща допроучването на пещера на територията на пристанището на манастира Костамонит и обход на непроучван участък от скалистия бряг в близост до манастира Духиар. За съжаление, поради недостиг на подходяща екипировка задачата поставена пред групата не можа да бъде изпълнена. Внезапно влошаване на времето доведе до изключително силно вълнение при което достъпът до скалните откоси се оказа невъзможен. Въпросните  проучвания следва да се осъществят при следващи експедиции.

 Изяви в средствата за масова информация

През годината, във вестник „Ехо“ Алексей Жалов публикува няколко статии, отразяващи проведените от дружеството експедиции „Сборяново“, „ТерраБесика“, организираната от дружеството Балканска конферениция, участието ни в Балканския пещерен сбор в Сърбия, експедициите в Света гора и статията „Спелеоложсите открития на Балканите през 2023-ра”.

В средствата за масово осведомяване – БНР  излязоха два материала:

„Абсурд: В работна група, която пише закон за пещерите, няма професионалисти спелеолози“- интервю на А. Жалов,

https://bnr.bg/horizont/post/101892696/absurd-v-rabotna-grupa-koato-pishe-zakon-za-peshterite-nama-profesionalisti-speleolozi

За ходенето по пещери през зимата – интервю на А.Жалов.

В рубриката „Радиоенциклопедия“  „Пещерите на България”: Пещери „Орлова чука“, „Приказна“ и „Луцифер“- Участници: спелеолозите Сашо Попов, Ангел Георгиев, Ивелин Иванов, Филип Маринов, Димитър Танев-Ричко, Латинка Стойчева и Георги Корчев.

 In memoriam:

С тъга отбелязваме и кончината на нашите приятели и колеги пещерняци Сашо Гунешки, Стефан Шанов, Климент Бурин, Иван Здравков,  които в продължение на десетилетия отдаваха сили и знание за развитието на отечественото пещерно дело. Поклон пред делата и паметта  им!       

 1. Основни насоки за дейността и развитието на БПД през 2024 г.

Непрекъснато променящите се социални ограничения през изминалата година в национален, европейски и световен мащаб предполагаха несигурност в краткосрочното и дългосрочно планиране на каквито и да било дейности в личен и в дружествен план. Въпреки това, следвайки максимата че „мечтите умират последни“ тук ще набележим някои дейности към които БПД продължава да се стреми и ще се бори да осъществи. С упоритост и постоянство, както и с пресмятането на точните моменти ще се вървим към тяхната реализация:

 • Провеждане на детския учебен лагер „Спелеолаб“ в местността „Качаков Чарк“, Ракитово.
 • Организиране на поредната, традиционна за дружеството експедиция „ТерраБесика“ и продължаване на изследването и картировката на пещерите в района на гр. Ракитово.
 • Организиране на следващите поредни експедиции в националния историко-археологически резерват „Сборяново“ и ДЛС „Воден – Ири Хисар“.
 • Продължаване на програмата за изследване на пещерите на „Света гора Атонска“ в Гърция.
 • Следва да се преосмисли необходимостта от продължаването на съвместната програма с косовските колеги за изследване на карста и пещерите в Република Косово и дали да не се пренасочат тези изследвания в Албания.
 • Широко участие във Фестивала на планинарското кино „Банско филм-фест“.

           Като основни приоритети в бъдещата дейност на дружеството остават:

 • разширяването на членската му маса,
 • проучването и опазването на пещерите и карста,
 • популяризирането на нашата дейност в обществото и в специализираните пещерни среди у нас и в чужбина чрез средствата за масова информация и с други обществени прояви и участия.

            Очакваме на Общото събрание на БПДи в хода на дискусиите да бъдат предложени и други конкретни инициативи, които заедно с изброените по-горе да обсъдим и включим в плановете ни за 2024 г.

                       Настоящият доклад е приет с консенсус от членовете  на УС на БПД на  ……… 2024-та година! 

Председател на БПД: Алексей Стоев