Заявление за индивидуално членство

Заявление за индивидуално членство.

Банкова сметка в лв:
BIC: STSABGSF
IBAN:
BG17STSA93000022764035