Младите пещерняци

„ Младите пещерняци“, членове на Българско пещерно дружество и ученици от СУ „Св. Климент Охридски“- Ракитово, показаха и разказаха на своите съученици от клуб „ Млад Краевед“ знанията и способностите си, придобити през изминалата година по пещерно дело.
Открития урок бе разделен на три части:
Първата част включваше беседа на тема пещера „ Лепеница“ и пещерите в района на гр. Ракитово. Образуване на пещери, стадии на развитие и образуване на пещерни образувания.
Втората част включваше демонстрация от младите пещерняци на пещерна екипировка и екипировка за ТЕВ -техника на единичното въже.
В третата част „Младите Краеведи“ получиха тестова задача за решаване с образователна цел.
Благодарим на г-жа. Мирова ръководител на клуб „Млад Краевед“ към СУ „Св. Климент Охридски“, че даде шанс на „Младите пещерняци“ да демонстрират на съучениците си знанията и уменията по пещерно дело. Благодарим на „Младите Краеведи“ за прекрасната обстановка и голямата заинтересованост.