чужбинска експедиция, която аха да подмина

В пощата ми се озова поредната покана за чужбинска експедиция, която аха да подмина, но се зачетох и се появи познатият глас: “един ден, сега имам много ангажименти” и т.н. познатите на всеки неща. „Я заминавай!“

Pages: 1 2 3 4