СпелеоЛаб 2017

СпелеоЛаб 2017 От 21.05. до 24.05.2017г. ,

СпелеоЛаб - голмата проходка
изглед от входа на голямата минна проходка

Хижата на ДГС в Ракитово в местността „Качаков чарк“ край гр. Ракитово отново е център на първата пролетна изява от календара на Българско пещерно дружество. Както и през миналата година, проявата бе наименувана СпелеоЛаб и се организирана от Ракитовския клон на дружеството.
За разлика отпреди, тази годишното издание на срещата събра едва 15 души – главно членове на дружеството от София и Ракитово, колеги от пещерените клубове „Хеликтит“, „Черни Връх“ и Ученическия пещерен клуб „Лабиринт“ – Червен бряг. Въпреки това, се осъществиха всички набелязани дейности. Теренните обходи с оглед локализацията и картирането на нови обекти бяха задача на опитните пещерняци, докато работата за продължаването на пещерата „Под калето“ се осъществи от младите пещерняци от Ракитово.
Нетрадиционно, се акцентира върху проучванията на изкуствените пещери каквито са многобройните геологопроучвателни галерии в района. Идеята бе събирането на фактически материал за участието ни в предстоящият 3-ти Международен конгрес HYPOGEA 2019, на която дружеството ще бъде домакин през 2019 г. Само в рамките на 3 дни, бяха открити 6 обекта. Четири от тях бяха картирани, като общата им дължина е 387.23 м.
Успоредно с изследователската дейност, през целият период на проявата, беше отделено значително внимание върху повишаване на подготовката на младите пещерняци под формата на лекции и практически занимания, включително техниката на единичното въже ( ТЕВ ).
Както винаги, освен гостоприемство, домакините в лицето на Стойчо Зарев, дадоха всичко от себе си за успешното осъществяване на събитието. Това, което те не можаха да направят, бе да попречат на ежедневния дъжд. В това кратко видео можете да видите моменти от Провеждането на Спелеолаб 2017