О Т Ч Е Т за работата на Българското пещерно дружество през 2019 г.

В този отчет е представена хронологията на събитията, които БПД успя да реализира през последната година. С общи усилия отхвърлихме доста работа и емоции в това, което ни привлича и харесва. Ще се радваме, ако всеки прочете внимателно този документ и го критикува, поправя и допълни.

Още много остава да се доработва в различни насоки на дружествения живот, но посока за действие имаме, мераклии за действие – също. Благодарим на всички с които споделихме общите ни стремежи и усилия и си пожелаваме силно съвместно бъдещо развитие и нарастване на споделеното ни удоволствие.

София,
26 декември, 2019 г.