Отново в Косово

Отново в Косово.

На 30 юни за Косво ще отпътува 6-членна експедиция на Българското пещерно дружество. Тя е в продължение на дългосрочния проект за изследване на пещерите в тази страна договорен между дружеството и Министерството на околната среда на Република Косово , респективно с Института за опазване на природата. Досега, в рамките на проекта, в два различни района на страната, се проведоха две експедиции през 2017 и 2018 г. и бяха проучени 10 пещери. Постигнатите резултати са достъпни тук и тук . Сега мисията ни ще има възможността да работи в неизследваната в спелеоложко отношение планина Мокра Гора ( Mokna), която има карстов характер характеризиращ се с над 100 негативни форми на квадратен километър. Амбицията на членовете на експедицията са, да се проведат, така както и досега, комплексни проучвания. Затова групата включва и 2-ма спелеолози специалисти. Съставът на експедицията е: А. Жалов, И. Иванов (Търговище), Й. Йорданов, К. Бонев (геолог), Т. Марков (СК“Саламандър“, Ст.Загора), Х. Дундарова (зоолог). Надяваме се, поредната българска спелеоложка изява в Косово да ни зарадва с добри и интересни резултати.