Програма за проучване на пещерите – Атон.

Международна програма за проучване на пещерите на полуостров Атон.

На 26 март 2017 г за Света гора Атонска – Гърция отпътува българска пещерна експедиция. Това е 7-мата поредна експедиция в рамките на международната програма за проучване на пещерите на полуостров Атон. За трети пореден път експедицията се организира от Българското пещерно дружество (БПД). В нея е участваха А. Жалов – БПД, ПК „Хеликтит“- София – Ръководител, А.Киров – БПД, ПК“Студенец“-Плевен, Българска национална асоциация по подводно дело, К.Стоичков – ПК“Хеликтит“-София, Т.Тодоров – БПД, ПК“Мрак“- Етрополе, както и гръцкия ни колега К. Баколитсас от пещерния клуб “Cелас“, Атина. Теренната работа бе осъществена в рамките на 5 работни. Първоначално бе изпълнена основната цел на международната програма, а именно геодезично привързването на пещерите и изкуствените подземни кухини (галерии) проучени в района на българския манастир „Св.Великомъченик Георги Зограф“ към кадастралния план на манастира. Заснемането на обектите се извърши с тотална станция Leica и South RTK GNSS GPS, който получаваше корекции в реално време от гръцката RТК мрежа. На терен бяха открити и преизмерени работни точки от предишни геодезични заснемания. От тях беше направена локализация за привързване към съществуващите цифрови модели. Поставиха се нови работни точки на удобни места за отдалечените обекти. Всички измервания са направени в гръцката координатна система HEPOS GRRS87-TM и са използваеми за кадастрални дейности. Целта ни беше да направим цифров модел от сегашните измервания, подземните картирания и съществуващите цифрови модели. Геодезичната работа бе извършена от Александър Киров със скромната помощ на останалите български участници.

Pages: 1 2