Кратки новини

Кратки новини

Днес, от Киргизстан, ще се завърнат членовете на БПД участвали в международната пещерна експедиция „Алай’2017”. Междувременно, ще продължи гостуването на други двама наши спелеолози в организираната от Центъра по спелеология на Република Армения експедиция. На «вратата чука» поредната инициирана от дружеството изява в Света Гора – Атонска. В утрешния ден, натам ще се упътят Алексей Жалов, Георги Колев и Димитър Мицев и Константин Стоичков – член на пещерният клуб «Хеликтит» – София. В продължение на около 1 седмица, те ще продължат спелеоложките и спелестоложките проучвания в района на славянобългарският манастир «Св.влмч Георги Зограф». Това ще бъде 8-мата експедиция в рамките на международната програма за изследване на пещерите в полуостров Атон. За сведение, досега ръководените от членове на дружеството международни експедиции, са проучили 189 естествени и изкуствени кухини.

Подземие в манастира Зограф
Подземие в манастира Зограф