Експедиция Сборяново’2019

Успешно завърши втората поредна експедиция за проучване на пещерите в района на с.Свещари, община Исперих и частично в рамките на Националния археологически резерват „Сборяново“. Експедицията беше организирана от Българското пещерно дружество със съдействието и любезната подкрепа на проф.Дияна Гергова и Историческият музей в гр.Исперих, и в лицето на неговия директор г-н Цветалин Цветанов. В археологическата база „Камен рид“, бе устроен базов лагер за проявата, и приюти  12 пещерняци:

Алексей Жалов – ПК“ Хеликтит“, БПД
Веселин Величков – СК «Приста», Русе
Георги Гюров – ПК“Луцифер“, Търговище
Евгени Георгиев – Регионален исторически музей – Русе
Петър Делчев – БПД
Сашо Попов –СК „Приста“, Русе и БПД
Светла Веселинова – Добрич
Стефан Петков – СК „Приста“, Русе
Стойчо Стойчев – БПД
Латинка Стойчева – БПД
Мариан Тодоров – СК „Приста“, Русе
Цветан Личков – СПК“ Академик“, София

В този си вид, експедицията придоби характер на ветеранска. Средната възраст на 5-ма от участниците в нея се оказа почти 68 г. Почетното място сред тях заеха Цветан Личков, Петър Делчев и Алексей Жалов, респективно 79, 71 и 66 г. Напредналата им възраст не се оказа пречка да бъдат равностойни на по-младите си колеги, и да картират 6 от новооткритите там пещери.

Експедицията стартира на 20-ти септември, но реално работата по набелязаната програма беше осъществена в рамките на следващите два дни. Акцента на проучването бе поречието на река Крапинец, която в регистъра на реките на Националният институт по метеорология и хидрология се води под името Царацар. В обсега на нашето проучване тя протича през дълбока каньоновидна долина , всечена в аптски варовици – добра предпоставка за образуването на неголеми пещери. Както винаги , процесът на издирване на вече картирани , и то преди много години е твърде труден. Особено при липсата на подробни и обстоятелствени описания на местоположението им.

При поредното претърсване на трите тераси на скалният откос на левият бряг на реката и западно – северозападно от Демир Баба Таке бяха локализирани едва 2 от проучените по-рано пещери – Даул Маара и Поровата пещера, но така и не открихме Пазач маара. Все пак, заедно с проучването осъществено през 2018 година в този масив, успяхме да локализираме общо 7 обекта. Оказа се, че така наречената Хайдушка пещера, достъпа до която се осъществи чрез спускане с въже от Ст.Петков е с номерация на входа. Реши се, че същата има карта, но в последствие се оказа, че в базата данни такава не е заведена и тя ще трябва да се картира.

Всъщност в посока локализирането на проучените пещери в района предстои още много работа. Ако е дал Господ тя ще бъде приключена при следващите ни експедиции. Късметът ни за откриване на нови пещери бе значително по-голям. С общи усилия успяхме да картираме 8 нови пещери, някой от които бяха открити при проучвателната експедиция проведена през 2018 г. Започна и картировката на нова пещера на границата между селата Свещари и Иван Шишманово, но поради технически причини, тя не бе довършена.

Начена се и разкопаването на едни перспективен вход. Бяха взети GPS координатите, и се фото – заснеха входовете на всички пещери. В две от тях бяха установени прилепни колонии с численост до около 50 екземпляра, а в други две единични бройки . Видовият им състав следва да бъде установен по снимки. Какво още може да се каже? Ами всички ние дадохме всичко от себе си за благополучния завършек на този етап от  Експедиция Сборяново, която по всичко личи, че ще трябва да продължи до окончателното проучване на пещерите в района на с. Свещари и наоколо. В този смисъл, очаквайте новини.